RiscCat 2021

6/5/2021

La Inspecció de Treball en temps de pandèmia” ponència Montse Macià ITC · RiscCAT 2021

Situació actual – nova onada: estratègies de prevenció” ponència Dr. Oriol Mitjà · RiscCAT 2021

Impacte psicosocial de la COVID‐19 en els treballadors” ponència Rafa Segovia · RiscCAT 2021

Entorn Màquina: Directiva Màquina 2006/42/CE vs RD1215/1997″ ponència J.Álvarez SeIS · RiscCAT 2021

El paper dels serveis de prevenció en temps de pandèmia” ponència César Sánchez · RiscCAT 2021

7/5/2021

Gestió PRL. Risc de caiguda de cobertes. Manteniment,obres reforma i reparació” ICSSL · RiscCAT’21

Aspectes pràctics en el muntatge de bastides” J. Puente (Layher) i J.L. Mármol (FLC) · RiscCAT 2021

La coordinació de seguretat des del punt de vista de l’empresa” · Ramón Pérez Merlos · RiscCAT’21CAT 2021

Taula de debat “Reptes socials i polítics en un context de pandèmia” · RiscCAT 20211

Solucions especials per a treballs en alçada i espais confinats” Level Instrukta · RiscCAT 2021