2a Edició

Format Online

Congrés de Prevenció de Riscos, Seguretat i Salut Laboral

06

MAIG

07

MAIG

Durant els dies 6 i 7 de maig de 2021 tindrà lloc a Vilanova i la Geltrú la segona edició de RiscCAT 2021 – Congrés de Prevenció de Riscos, Seguretat i Salut Laboral, organitzat per ENGINYERS GARRAF – PENEDÈS i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Descripció

El RiscCat pretén ser un punt de trobada i referència per als professionals de la prevenció, i creix amb l’objectiu de continuar creant cultura de prevenció, posar a l’alça el valor i la importància de la prevenció, millorar les bones pràctiques de professionals i empreses, promocionar la seguretat en els entorns laborals, conèixer les últimes tendències del sector i, en definitiva, millorar les condicions de seguretat i salut dels treballadors i les empreses i, col·laborar així en la disminució de l’accidentalitat laboral.

Mitjançant ponències, sessions tècniques, taules rodones i simulacres, RiscCAT serà l’escenari on es podran construir i reforçar aliances entre tots els agents de la prevenció de riscos laborals implicats en el desenvolupament de llocs, processos i entorns de treball més segurs i saludables.

Objectius
 • Ser un punt de trobada i referència al territori per als professionals de la prevenció
 • Conscienciar i crear cultura de prevenció
 • Posar a l’alça el valor i la importància de la prevenció
 • Millorar les bones pràctiques de professionals i empreses
 • Promocionar la seguretat en els entorns laborals
 • Conèixer les últimes tendències del sector
 • Millorar les condicions de seguretat i salut dels treballadors i les empreses
 • Disminuir l’accidentalitat laboral
A qui va adreçat

A persones dels tots els àmbits implicats en aconseguir unes condicions de treball més segures: 

 • Professionals de la Salut Laboral i Prevenció de Riscos,
 • Tècnics i Delegats de Prevenció, Metges, Psicòlegs, Directius i Gestors d’Empreses
 • Responsables de Recursos Humans, Responsables de Comunicació, Comandaments intermedis i treballadors
 • Representants Sindicals i Responsables de l’Administració Pública
Programa

09.00 h

Obertura i presentació

Sr. Xavier Jiménez Garcia
Degà ∙ ENGINYERS GARRAF‐PENEDÈS
Sra. Conxi Martínez Sánchez
Regidora Empresa, Innovació i Hisenda ∙ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

09.15 h

La Inspecció de Treball en temps de pandèmia

Sra. Montse Macià Suades
Coordinadora en Matèria de Seguretat i Salut Laboral ∙ Inspecció de
Treball de Catalunya

10.00 h

Impacte psicosocial de la COVID‐19 en els treballadors  

Sr. Rafa Segòvia Ruiz
Psicòleg i Tècnic en PRL ∙ Segovia Consultors

10.45 h

Situació actual – nova onada: estratègies de prevenció

Dr. Oriol Mitjà Villar
Epidemiòleg ∙ Fundació Lluita contra la Sida i Malalties Infeccioses

11.30 h

PAUSA

11.45 h

Entorn Màquina: Directiva Màquina 2006/42/CE versus R.D.1215/1997

Sr. Jorge Álvarez Jiménez
Director de Serveis · SeIS Maquinària

12.30 h

 El paper dels serveis de prevenció en temps de pandèmia

Sr. César Sánchez Hernández
Director de la Oficina de Prevenció de Riscos Laborals ∙ Foment del Treball Nacional

13.20 h

Fi – Conclusions de la Jornada

09.00 h

La gestió de la prevenció de riscos laborals PRL i el risc de caiguda de cobertes en edificis industrials. Manteniment, obres de reforma i reparació.

1a part: Gestió de la PRL: Obres amb projecte, obres sense projecte i manteniment
Sra. Anna Maria Perelló Obradó
Responsable Tècnica de Seguretat i Salut Laboral de l’ICSSL a Tarragona. Arquitecta tècnica
2a part: Mesures preventives de protecció del risc de caiguda d’alçada en els treballs en cobertes d’edificis industrials. Manteniment, obres de reforma i reparació.
Sr. Carles Sàez Bellobí
Responsable Tècnic de Seguretat i Salut Laboral de l’ICSSL a Lleida.
Arquitecte tècnic Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

10.15 h

Aspectes pràctics en el muntatge de bastides

Sr. José Puente González
Responsable de Qualitat i PRL ∙ Layher SA
Sr. José Luis Mármol Ruiz
Responsable Seguretat i Salut ∙ Fundació Laboral de la Construcció

11.15 h

La importància de la coordinació de seguretat des del punt de vista pràctic de l’empresa

Sr. Ramón Pérez Merlos
Director Servei PRL ETOSA i Vicepresident Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo

12.00 h

PAUSA

12.15 h

Taula de debat
“Reptes socials i polítics en un context de pandèmia”

Sr. Albert Rodríguez Mihí
Coordinador de CCOO al Garraf i l’Alt Penedès
Sr. Francesc Rica Saavedra
Secretari general d’UGT a l’Anoia, Garraf i l’Alt Penedès
Sr. Eduard Brull Ortiz
Vicepresident i responsable de la sectorial de Construcció de la Federació Empresarial del Gran Penedès
Sr. Toni Mora Martell
Vicepresident del Gremi de Constructors d’obres del Garraf
Moderador: Xavier Jiménez, Degà

13.15 h

Solucions especials per a treballs en alçada i espais confinats

Sr. Xavier Vilardell Baró
Director Tècnic · Level Instrukta

14.00 h

Cloenda

Sra. Olga Arnau Sanabra
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú
Sr. Xavier Jiménez Garcia
Degà

Formulari de contacte

+ informació
Carrer del Pare Garí, 91, 08800
Vilanova i la Geltrú, Barcelona
+34 93 814 57 57
enginyersgp@enginyersgp.cat