RiscCat 2023

1/6/2023

Resultats de l’actuació inspectora en Responsabilitat administrativa en matèria d’accidents de treball · ITC 

Responsabilitats derivades de l’accident de treball: civil i penal · AJP

Investigació accidents laborals. Impacte en procediments judicials. La prova pericial

Primers auxilis i primeres actuacions en cas d’un accident laboral · Umivale Activa

Prevenció BUP: bona, útil i pràctica · Joan Junyent Dalmases

Actuació policial en accidents laborals amb resultat de mort · Mossos d’Esquadra

2/6/2023

Accidents per caigudes d’altura des de cobertes. Dades sinistralitat i campanya ICSSL

Sumando Valor a tus Equipos en Altura · Hispano Industrias Svelt

Implantació sistemes de protecció col·lectiva. La problemàtica de l’obra · SIP by Alsina

Soluciones y tecnologías para abordar con seguridad trabajos temporales en altura · FLC

Accidents de treball: visió de les estratègies catalana i espanyola · Foment del Treball

Taula de debat: Accidents mortals en l’entorn laboral