RiscCat 2022

5/5/2022

Resultats de l’actuació inspectora en matèria de seguretat i salut del 2021 i línies d’actuació del 2022

Prevenció de riscos i seguretat a través del Marcat CE

Protocol d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

Metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

Nous riscos laborals: Prevenció 4.0

Intel·ligència Artificial aplicada a la PRL

6/5/2022

Cap a l’erradicació de l’amiant. Reptes a l’àmbit laboral

Hipoacúsia laboral per soroll. Consideracions bàsiques

Construcción 4.0. BIM, metodología de trabajo colaborativo

Nous reptes per a la PRL en el sector de la construcció

Protocol d’actuació per entrada, sortida i rescats en espais confinats